تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٧/٢٧

طرح های گرافیکی با کیفیت با موضوع هفته نیروی انتظامی و معرفی شهدای گرانقدر/ 26 مهر الی 2 آبان

امام خامنه ای: از مهمترین ارکان امنیتِ ایران ، نیروی انتظامی است، البته این رکن عظیمِ امنیت را نیروهای انسانی که اغلب آنها کارآمد، شریف و زحمتکش هستند تشکیل داده اند و باید دائماً عزم، ایمان، انگیزه و روحیه این نیروها تقویت شود. متن کامل