تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/٠٧

بیانات حضرت امام خمینی(ره) درباره شورا

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره): متن کامل