تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/٠٧

اساسنامه شورا

اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در یک نگاه متن کامل