تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٢/٢٩
ستارگان مدفون در تخت فولاد

عالم جامع متقی محمد جعفر آباده ای

عالم کامل فقیه ربانی و مجتهد باررغ صمدانی آقا حاج محمد جعفر آباده ای فارسی فرزند محمد صفی از علمای معرفت قرن سیزدهم هجری حوزه علمیه اصفهان است. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٢/٢٩
ستارگان مدفون در تخت فولاد

آیت الله سید محمدباقر درچه ای

از مجتهدین و مدرسین برجسته که صدها عالم عالیقدر از محضر او بهره بردند. از آن جمله آیت الله العظمی بروجردی و شهید مدرس متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/٢٢
ستاره‌های مدفون در تخت فولاد

آیت‌‏اللّه شیخ نورالدین قودجانى أشنى

آیت‌‏اللّه شیخ نورالدین قودجانى أشنى از علمای برجسته اصفهان و از چهره‏‌هاى ممتاز علمى در دوران معاصر بود؛ در میان روحانیون و اهل علم، به روشن‏ اندیشى مشهور و فلسفه و تفکر جدید غربى را نیز مطالعه و تحقیق می‌کرد او ۲۳ مهر ۱۳۵۷ چشم از دنیا فروبست. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/٢٢
ستارگان مدفون در تخت فولاد

آیت‌الله حاج آقا رحیم

حاج آقا رحیم ارباب زندگی بسیار زاهدانه و خالی از تجمل داشت؛ فضایل اخلاقی وی نمونه و رونوشتی از خلق و خوی پیامبر(ص) و پیشوایان دین (ع) بود. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/١١

علامه محمد تقی مجلسی

عالم عارف،فقیه بیدار دل و ادیب ملامحمد تقی بن مقصود علی معروف به (مجلسی اوّل) ستاره فروزان حوزه های علوم شیعه است . متن کامل