1399/07/06

تصاویر/گل‌افشانی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا در اصفهان

هم زمان با هفته دفاع مقدس، با حضور پرشور مردم و مسئولین قبور مطهر شهدا در گلستان شهدای اصفهان گل‌افشانی و عطرافشانی شد

تصاویر/گل‌افشانی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا در اصفهان


خروج