تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/١٣

معرفی شهرستان خور و بیابانک

شهرستان خور و بیابانک یکی از شهرستان‌های استان اصفهان است. مرکز این شهرستان شهر خور می‌باشد. متن کامل