تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/١٠

معرفی شهرستان نایین

نائین در استان اصفهان و مرکز شهرستان نائین قرار دارد. متن کامل